Wednesday, January 27, 2016

See the best grand Slam Paris 2015. 1st day


See calendar judo USA 2016

DateTitleLocation
Jan. 29 - 31, 2016
2016 San Antonio Open Judo Championships and Training Camp
Universal City, Texas
Jan. 29 - Feb. 01, 2016
Belgian Ladies Open and Training Camp
Arlon, Belgium
Jan. 30 - 31, 2016
Judo Open International VISE
Vise, Belgium
Jan. 30, 2016
Yawara Force Club Judo Tournament Winter - 2016
Southampton, Pennsylvania
Jan. 30, 2016
2016 Winter State Games of Oklahoma
Arcadia, Oklahoma
Jan. 30 - 31, 2016
2016 Wahadachi & WJI State Championships
Greendale, Wisconsin
Feb. 06, 2016
23rd Waka Mu Sha Judo Shiai
Atlanta, Georgia
Feb. 06, 2016
Sun-Ho Choi Clinic
Miami, Florida
Feb. 06 - 07, 2016
Grand Slam
Paris, France
Feb. 06, 2016
International German Judo Championships for the Blind and Visually-Impaired
Heidelberg, Germany
Feb. 06, 2016
2016 Texas Judo Inc -- NCJA Southwest Regional Championships
College Station, Texas
Feb. 07, 2016
NYSJI Randori and Visually Impaired Referee Clinic
Maspeth, New York
Feb. 13, 2016
Jimmy Pedros Judo Challenge
Wakefield, Massachusetts
Feb. 13, 2016
25th Annual Lone Star Classic Judo Tournament
Arlington, Texas
Feb. 13, 2016
Cherry Blossom Open XXII
Boynton Beach, Florida

See Judo-2014 USJF/USJA Jr. National Judo Championships Honolulu, Hawaii


See and learn Judo USA Demosration


Combat sambo leasons number 8


Tuesday, January 26, 2016

Вижте наредбата за държавни първенства по самбо през 2016г.

НАРЕДБА
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПЪРВЕНСТВА ПО САМБО
2016 ГОДИНА

І.       Цел и задачи

1.                Да се популяризира сред младежта и обществеността спорта самбо.
2.                Да се излъчат държавните индивидуални и отборни шампиони в различните възрастови групи от мъжки и женски профил.
3.                Да се извърши подбор на състезателите за националните отбори мъже и жени, юноши , девойки и кадети.
4.                Да се повиши спортното майсторство на националните състезатели за успешното им представяне на Европейски и Световни първенства.
5.                Всички състезания по самбо в Република България се организират и провеждат съгласно Устава на Б Ф Самбо, Наредбата, Правилниците и състезателните правила валидни от 01.01.1999г. и допълнение от 01.01.2006г и 10.11.2011г на ФИАС

ІІ.      Организация и ръководство на състезанията по самбо

1.                Държавните първенства и шампионати се ръководят от Б Ф Самбо. Организацията на състезанията се осъществява от съответните спортни клубове – домакини.
2.                Техническото ръководство на състезанията се осъществява от главния ръководител, главния съдия и главния секретар които са отговорни  за изработването на протоколите от състезанието, ръководят и организират работата на съдиите и секретарята.
3.                Техническите конференции се провеждат в офиса на Б Ф Самбо / гр. София, бул. Васил Левски № 75 ет. 4 офис 404 / в деня преди състезанието, непосредствено два часа преди извършване на меренето на състезателите, което е от 18:00ч. На техническата конференция участват представители на участващите отбори, техническото ръководство на състезанието и Б Ф Самбо. На конференцията се съобщава програмата на състезанието съобразена с Правилника по самбо с изискванията на настоящата Наредба. Треньорите на участващите отбори са длъжни да представят един ден преди конференцията  която е от 16ч. в Б Ф Самбо окончателните списъци на състезателите участници ( отделно мъжки и женски профил , като задължително се посочват техните точни категории в които ще участват).
Заявките се изпращат на e-mail: bulsambo@abv.bg до 24 часа преди техническата конференция за съответното състезание.
Отбори не изпратили заявки за участие независимо по какви причини в определения 24’срок отпадат от участие. При изпращане на заявката треньорите и ръководителите на отборите задължително да потърсят потвърждение от Б Ф Самбо за тяхното получаване.Спортни клубове допуснали отпадането на повече от 3`ма състезатели на кантара се санкционират с 200 точки от годишния отчет.
Тегленето на жребия ще се извършва чрез компютърна програма  след приключване на техническата конференция.
При подадени двама състезатели от един СК програмата ги разпределя в две различни групи.
Допустими са промени в списъците до 14 ч.
 Присъствието на треньори и ръководители по време на жребия е желателно. Състезатели с неправилно подадени теглови категории отпадат от жребия.
4.                Главният ръководител, главния съдия и главния секретар на състезанието трябва да се явят два часа преди техническата конференция.
5.                Протоколите от състезанието се изготвят от главния секретар и главния съдия и се публикуват на интернет страницата  на Б Ф Самбо   www.sambo.bg.
6.                Главният съдия съгласувано с главния ръководител на Б Ф Самбо и съответния представител на тепих има право да отстрани от съдийство съдии в случаите когато същите проявят некомпетенто съдииство.
7.                Ако някои от съдиите включени в съдийския наряд не се явят  в определеното за започване време, Главния съдия има право да назначи други съдии. В случай, че не се яви Главния съдия, неговите функции се поемат от  заместникът му. Ако и той не се яви, Главния ръководител назначава Главен съдия от съдиите с най висока съдийска категория.
8.                Всички съдии които участват в държавните шампионати се задължават да се явят на състезанието в установената от правилника съдииска униформа, без която няма да бъдат допускани до съдииство.
9.                В случаите когато съдиите проявят груби грешки водещи до ощетяване на състезател или отбор ще се отстраняват от съдииство и ще им бъдат налагани парични глоби от съдийската колегия при Б Ф Самбо.
10.           Главният ръководител съвместно с  главния съдия и председателите на тепихи дават оценка на всеки един от съдиите, като на тази база ще се определят и съдиите които ще представляват България на Европейски и Световни първенства.
11.           Съдииската комисия на Б Ф Самбо се задължава да представи в Б Ф Самбо наряда за дадено състезание минимум двадесет дни преди проявата. За справки Председателя на съдийската колегия Иван Нетов, тел. 0888 830 817 и секретаря на съдийската колегия Христина Голчева, тел. 0886 02 93 33.
12.           До съдийство няма да бъдат допускани съдии навършили 60 години.
13.           Съдии които уронват престижа на Б Ф Самбо ще бъдат отстранявани  от съдииство за период от две години.
ІІІ.     Възрастови групи

МОМЧЕТА
10-12 години
2004,2005,2006,2007
МОМИЧЕТА
10 -12 години
2004,2005,2006,2007
ПОДРАСТВАЩИ МОМЧЕТА
13 – 14 години
2002,2003
ПОДРАСТВАЩИ МОМИЧЕТА
13 – 14 години
2002,2003
КАДЕТИ
15 – 16 години
2000,2001,2002
КАДЕТКИ
15 – 16 години
2000,2001,2002
ЮНОШИ ДО 18 години
17 – 18 години
1998,1999,2000,2001
ДЕВОЙКИ ДО 18 години
17 - 18 години
1998,1999,2000,2001
МЛАДЕЖИ ДО 20 години
18 - 20 години
1996,1997,1998,1999
ДЕВОЙКИ ДО 20 години
18 – 20 години
1996,1997,1998,1999
МЪЖЕ

Родени 1998г  и по големи
ЖЕНИ

Родени 1998г и по големи
БОЙНО САМБО

Родени 1998г и по големи
ІV. Теглови категории
Момичета 26,28,30,32,34,36,38,41,45,49,53,+53 кг                            12 кат.
Момчета  30,32,35,38,41,45,49,53,57,62,67,+67 кг                    12 кат.
Подрастващи момчета 35,38,42,46,50,54,59,65,71+71 кг                 10 кат.
Подрастващи момичета 34,37,40,43,47,51,55,59,65+65 кг                10 кат.
Кадети                         42,46,50,55,60,66,72,78,84,+84 кг          10 кат
Кадетки                       38,41,44,48,52,56,60,65,70,+70 кг          10 кат
Юноши до 18 год.        48,52,56,60,65,70,75,81,87,+87 кг          10 кат
Девойки до 18 год.       40,44,48,52,56,60,65,70,75,+75 кг          10 кат
Младежи до 20 год     48,52,57,62,68,74,82,90,100,+100 кг               10 кат
Девойки до 20 год        44,48,52,56,60,64,68,72,80,+80 кг          10 кат
Мъже                           52,57,62,68,74,82,90,100,+100 кг           9 кат
Жени                             48,52,56,60,64,68,72,80,+80 кг               9 кат
Бойно самбо                 52,57,62,68,74,82,90,100,+100 кг           9 кат
Майстори мъже         62,68,74,82,90,100,+100кг                      7 кат
V. Право на участие

1.     В държавните  шампионати по самбо могат да участват СК регистрирани от Б Ф Самбо и ММС  и състезатели български и чужди граждани на държави членки европейския съюз на които е разрешено дългосрочно пребиваване  в Р. България – редовно картотекирани за 2016 година и притежаващи необходимата за участие в състезание документация, определена в настоящата Наредба.
2.     В държавните  шампионати по самбо за мъже и жени могат да участват  младежи и девойки до 20 год., ЮСВ и ДСВ родени 1998г
3.     В държавните  шампионати по самбо за младежи и девойки до 20 год. могат да участват юноши и девойки до 18 год. /1998,1999 год/
4.     В държавните  шампионати за юноши и девойки до 18 год. Могат да участват кадети  и кадетки  родени 2000 и 2001 година.
5.     В държавните  шампионати по самбо за кадети  и кадетки  могат да участват момчета и момичета родени2002  год. с медицинско разрешение от лекар, заверено с подпис и печат.
6.     Всеки СК има право да участва с двама състезатели в една теглова категория.
7.     Един състезател няма право да участва в две теглови категории в едно състезание.
8.     Индивидуално участие не се допуска.
9.      СК трябва да  участват с минимум 10 човека в ДСК в различните възрастови групи. Клуб който в рамките на една година не спази посоченото изискване  се изключва като член на Б Ф Самбо.

VІ.    Документи, картотеки и заявки за участие

1.                Б Ф Самбо ще картотекира само СК редовни членове на Б Ф Самбо. На всички състезания редовността на състезателите се установява чрез:
ü Картотека с актуална цветна снимка
ü Задължително се представя лична карта или международен паспорт, шофьорска книжка или нотариално удостоверение със снимка за удостоверяване на лицето
ü Нотариално заверен документ със снимка и ЕГН  придружено с  Декларация от директора на училището в което учи детето и декларация от треньора и поне от единия родителите или Декларация от директора на дома в който е настанено детето
ü Периодичен медицински преглед
ü Предсъстезателен медицински преглед
ü Застраховка
ü Спортни клубове които имат  национални състезатели са задължени да ги застраховат целогодишно.
ü Картотекиране може да се извършва до 12 часа в деня преди състезанието и от 10 ч до 12ч в деня на състезанието за следващи възрастови групи
ü Картотекиране по време на техническата конференция няма да се извършва.
ü Състезателните права на състезателя са валидни за определена спортно състезателна година.
При картотекирането се представят следните документи:
Ø Лична карта,международен паспорт или шофьорска книжка
Ø Състезателна карта с цветна снимка , задължително попълнен на машина и заверен от СК
Ø Списъци подредени  по възрастови групи и пол с трите имена на състезателите представени за картотекиране с отбелязан ЕГН и месторождение.
Ø За състезателите ненавършили 16 години задължително се изисква нотариално заверена декларация поне от единия родител за съгласие детето им да тренира и участва в състезания по самбо, която се представя при картотекиране.
Ø Документ за платени такси за участие за 2016 год. За всички възрасти – поименен списък от СК с ЕГН, в края на списъка треньора декларира писменно, че в него няма състезатели участвали от името на друг СК през изминалата година, а ако има такива ги посочва поименно.
Ø Б Ф Самбо няма да картотекира състезатели – спортно самбо с неизяснена клубна принадлежност.
2.                Право да предоставят състезателни права на състезателите имат единствено СК редовни членове на Б Ф Самбо
3.                Преминаването на един състезател от един СК в друг СК се гарантира с лична молба подписана от състезателя или неговите родители ( ако състезателят няма навършени 18 год. ), адресирана до Б Ф Самбо. При незаплащане на трансферната сума от СК който го изисква , на състезателя се спират състезателните права за срок от една година, като след изтичането същия получава автоматически състезателни права от името на новия  клуб. ( Отнася се за професионални състезатели със сключени трудови договори )
4.                Състезателните права могат да бъдат отнемани за определен период от време или завинаги от Б Ф Самбо, както и по решение или искане на лицензирания спортен клуб.
Трансферите на състезателите трябва да бъдат извършени съобразно Правилника на Б Ф Самбо за даване на състезателни права. / Трансферен правилник  на Б Ф Самбо /
!!!!Състезатели които не се подготвят с националните обори но имат желание и възможност да участват в ЕП, СП и международни турнири, задължително представят в Б Ф Самбо декларация, че поемат финансовите разноски на състезателите в съответното състезание,медицинска застраховка за чужбина включваща задължително и злополука и медициския  преглед. СК за чиято сметка участва състезателя носи отговорност за посочените по горе задължения при възникване на застрахователно събитие.
5.                Сключване на договори за участие на български състезатели в чужбина се извършва само след съгласие на Б Ф Самбо, изразено с подписване на договор между страните.  / Наредба за състезателните права и трансфери на спортистите в България от 04.12.1997г. /
6.                Изпълнителен орган е Арбитражната комисия, представлявана от Председателя и Зам. председателя на Б Ф Самбо .

VІІ.        Система за провеждане на първенствата, класиране, мерене, толеранс, теглене на жребии, екипировка, награди, времетраене
1.                       Системата за провеждане на състезанията е:
Ø Единичен КО репешаж
Ø Всеки срещу всеки ( провежда се до пет състезатели и ще се излъчва само едно трето място )
Ø Почивката между схватките на един състезател  трябва да бъде не по малко от 10 мин. за мъжете, жените, младежите и девойките до 20г и 18г  и не по малко от 15 мин. за кадети, кадетки, момчета и момичета
Ø Правенето на ключове се допускат при всички възрастови групи.
2.                       Класиране на отборите:
На базата на класиране в  ДЛОШ  при мъжете и жените ,ДЛОШ мъже бойно самбо  ДЛОШ  младежи и девойки до 20г. ДЛОШ девойки и юноши до 18г. ДЛОШ кадети и кадетки,  шампионите и други състезатели по предложение на треньора на националния отбор придобиват право за включване в националните отбори и участниците в европейските и световните първенства се предлагат  от треньора на националния отбор и се удобряват от Управителния Съвет на Б Ф Самбо.
Състезател включен в националния отбор се задължава да участва в лагер – сборовете организирани от Б Ф Самбо, да  спазва дисциплината и изискванията на старши треньора. При неспазване на посочените изисквания не му се гарантира участие в ЕП и СП.

На базата на резултатите от ДЛОШ се излъчват държавните отборни шампиони за отделните възрастови групи.
ü Б Ф Самбо ще излъчи държавните отборни шампиони – мъжки и женски профил, класирали се до трето място, като се взема най доброто класиране на двама състезатели във всяка теглова категория, като общия брой на състезателите за отборното класиране не трябва да надвишава броя на категориите.
ü При равен брой точки се взема предвид броя на първите места,при ново равенство се взема предвид вторите места и т.н.

Начин на точкуване:

1 място – 7 точки
2 място – 5 точки
3 място – 3 точки
5 място – 1 точка
При провеждане на срещите по системата „всеки срещу всеки” при четири участника в категория точкуването за 4 място е 2 точки

3.      Мерене на състезателите
Ø Състезателите се мерят по гащета, а състезателките по гимнастическо трико, при спазване на долна граница на категорията. Състезателите могат да се мерят и голи.
Ø Състезатели отпаднали от кантара или неявили се на първа среща се зачеркват от схемата и губят право на класиране.
Ø На държавните лично отборни шампионати толеранс не се допуска. Меренето се извършва от съдийска комисия назначена от главния съдия в която влизат: представител на секретарята, 1 лекар, и 1 съдия. Един час до началото на меренето, домакинът е длъжен да осигури контролно мерене на кантара на който ще се извърши официалното мерене. Тегленето на състезателите ще се извършва от 18ч. до 19ч. в деня преди състезанието и от 08ч. до 09ч. в деня на състезанието. Отборите домакини нямат право да се мерят сутрин. При меренето състезателят е длъжен да носи документ за самоличност, личната си картотека със снимка и заверка за съответната спортно – състезателна година от Б Ф Самбо.
Ø ЕКИПИРОВКА:  По правилник на ФИАС Всеки участник в международно състезание  излиза на тепиха с червена или синя куртка и колан в същия цвят, с червени или сини спортни гащета и САМБОВКИ без определен цвят.

НАГРАДИ:  На ДЛОШ състезателите ще бъдат награждавани с медали, а отборите класирали се до трето място ще бъдат награждавани с купи. При отборното класиране третото място е едно.
При награждаване  състезателите задължително трябва да се качват на стълбичката за награждаване облечени в червена куртка, червени гащета и самбовки.

ВРЕМЕТРАЕНЕ:

Мъже и младежи до 20год.                                      5 минути
Жени, и девойки до 20 год.                                         4 минути
Юноши до 18 год.и девойки до 18                             4 миниути
Кадети                                                                       3 минути
Кадетки                                                                      3 минути
Момчета и момичета 13-14 години                         3 минути
Момчета и момичета 10-12 години                         2 минути
Бойно самбо                                                                5 минути

Ø Всеки един състезател има право на две  минути медицинска помощ. При закъснение на състезател след първото му повикване повече от 30 сек.  се прави забележка, при закъснение повече от 1 минута – следва първо предупреждение. Състезател неявил се на тепиха след 1`и 30 сек. се дисквалифицира.


VІІІ.            Финансови условия, материално осигуряване

1.     Б Ф Самбо поема разходите за организация на състезанията, таксата за състезателния картон, съдийските такси, командировъчни на съдиите, наем зала, лекарски екип , линейка и други.
2.     Спортните клубове поемат следните разходи:
ü Пътни разходи на отбора за участие в първенствата
ü Храна и хотел в дните на състезанието

3.     При картотекирането на състезателите задължително се внасят следните такси в Б Ф Самбо
СПОРТНО  И  БОЙНО САМБО
ü 50 лева колективен членски внос на СК
ü 100 лева за новоприетите СК през първата година
ü 2 лева на състезател
ü 10 лева за съдии, треньори, деятели

Домакините на  шампионатите са длъжни да осигурят хотел, ( общежитие ) зала за провеждане на състезанията с места за публика и подходящо осветление, тепих, съблекални, маси за съдийския апарат – 4 бр. Хронометри или електронни табла, броячи за отбелязване на точките. Кантари два броя, олимпийска стълбичка за награждаване, канцеларски материали, радио уредба с микрофони за масите на председателите на тепих и главния съдия, знаме и спортен марш, които са необходими при награждаване на призьорите.

ІХ.     Нарушения и жалби

1.     Нарушенията се регистрират и разглеждат на основание съществуващия правилник по самбо, удобрен и приет от FIAS, дисциплинарния правилник Б Ф Самбо и настоящата Наредба.
2.     Жалбите се разглеждат от Главния ръководител, Главния съдия и Главния секретар. При невъзможност да бъде разрешен даден казус от посочените длъжностни лица, проблема се свежда до знанието на Ген. Секретар или Председателя на Б Ф Самбо.
Жалби се подават от водача или треньора на отбора по отношение на:
Ø Нередовни състезатели
Ø Нередовност на състезанието
Ø Злоупотреба със служебно положение на секретарята или съдиите или ощетяване на състезателите
Ø При подаване на протеста трябва да бъде внесена такса в размер на 50 лв. на  главния секретар.
Ø Ако по време на състезанията от ДЛОШ се установи нередовен състезател по отношение на възрастовата граница ( по голям или по малък на години ) целия отбор се дисквалифицира за това състезание, като имената на състезателите му не се вписват в протокола.
Ø При грубо нарушение на правилата от съдиите, протестът се подава устно от водача на отбора или треньора до главния съдия непосредствено по време на схватката с посочване на допуснатите от съдията грешки. След приключване на схватката протестът трябва да бъде повторен в писмен вид и да заплати такса в размер на 50 лв. Таксата се заплаща на председателя на съдийската колегия или главния съдия.
Ø При неприлично държание и обидни думи отправени от треньора на стола към длъжностно лице и съдии, състезателя се наказва с първо предупреждение. При второ нарушение същия се дисквалифицира.
Ø  
Условия за разглеждане на протеста

ü Протестът се разглежда от  Главния ръководител и Главния съдия заедно с трима съдии участвали в съдииството на тази схватка, а  също така и от представители на заинтересованите страни  ( без право на обсъждане на протеста ). Главния съдия приема окончателното решение за което информира заинтересованите страни. В случай на удоволетворение на протеста внесената сума се възстановява.
Подаващият протеста да мотивира искането си възоснова на настоящата Наредба и правилника по самбо.